Czech IoT Summit 2017


23. 5. 2017 (9:00 - 15:00)
Národní technická knihovna

O konferenci

Nejpozději na konci tohoto desetiletí dojde k obrovskému rozvoji internetu věcí. Odborníci odhadují, že do sítě internetu věcí bude připojeno až několik set miliard zařízení. Auta si sama najdou parkovací místo nebo otevřou garáž. Popelnice pošle informaci, že potřebuje vyvézt. Senzory umístěné na polích a v zahradách budou sledovat stav půdy a plodin. Plynoměry, elektroměry, vodoměry které samy komunikují s dodavatelem energií… Možností je celá řada.

České Radiokomunikace se svou sítí LoRa pokrývají Českou republiku a poskytují infrastrukturu pro svět plný chytrých řešení. Vstupte do tohoto světa i vy.

Na konferenci Czech IoT Summit 2017 se dozvíte:

• co je síť LoRa a jak funguje v lokálních podmínkách
• co pro oblast internetu věcí nabízejí České Radiokomunikace
• jaké jsou přínosy internetu věcí v oblasti chytrých měst, průmyslu (potenciál Industry 4.0) a zemědělství
• jak funguje spolupráce a partnerství v LoRa Alliance
• informace z oblasti legislativy a bezpečnosti v IoT

Program konference

                                                                                                                                                                                                                                                          

Zahájení

IoT jako oblast budoucnosti - síť, vize

 • 9:25 - 9:40
   • Byznysový pohled - stávající stav, vize - Martin Gebauer (CRA)
 • 9:45 - 10:00
   • LoRaWAN Operators: where are we today - Val Jelinic (Semtech)
 • 10:00 - 10:15
   • LoRa a její hlavní oblasti využití - Miloš Mastník (CRA)
 • 10:15 - 10:30
   • Aplikace nad technologiemi IoT - Jaromír Charvát (Softlink)
 • 10:30 - 10:45
   • Vývoj čidel, rozšíření - Michal Vlk (SmartCon)
 • 10:45 - 10:55
   • Diskuze
 • 10:55 - 11:15
   • Coffee break

  IoT v reálném světě - praktické využití, příklady

 • 11:15 - 11:30
   • Průmysl 4.0 - Využití IoT při zavádění řízení podniku prostřednictvím Industry 4.0. - Miloslav Rút (BDO IT)
 • 11:30 - 11:45
   • IoT v oblasti stavebnictví - Rafal Rudnicki (Cybercom)
 • 11:45 - 12:00
   • IoT v oblasti energetiky - Lubomír Křivánek (E.ON)
 • 12:00 - 12:15
   • Energetický portál Smart Písek – Jiří Tencar (Smart Písek)
 • 12:15 - 12:30
   • Internet věcí - kde a jak může pomáhat - Tomáš Ammer (OKsystem)
 • 12:30 - 12:40
   • Diskuze
 • 12:40 - 13:15
   • Oběd
 • 13:15 - 13:35
   • Vypouštění sférického balonku - Pavol Turčina (GOSPACE)

  IoT bezpečnost, pravidla, regulace: panelová diskuze

 • 13:55 - 14:25
   • David Kesl (EY)
   • Miroslav Dvořák (ESET)
   • Ján Jacina (CRA)
   • Petr Ulvr (Intel)
   • Jiří Tencar (Smart Písek)
 • 14:25 - 14:35
   • Coffee break

  Analýza dat

 • 14:35 - 14:50
   • IBM Watson IoT - Petr Leština (IBM)
 • 14:55 - 15:10
   • Záplava dat. A informace? A co z toho? - Martin Chlupáč (Energocentrum Plus)
 • 15:15 - 15:30
   • Analytika IoT – inovace obchodních modelů v praxi - Jonáš Svatoň (Teradata)
 • 15:30 - 15:40
   • Diskuze

  Přednášky ke stažení

  První blok

  Byznysový pohled - stávající stav, vize - Martin Gebauer (CRA)
  Prezentace - Záznam

  LoRaWAN Operators: where are we today - Val Jelinic (Semtech)
  Prezentace - Záznam

  LoRa a její hlavní oblasti využití - Miloš Mastník (CRA)
  Prezentace - Záznam

  Aplikace nad technologiemi IoT - Jaromír Charvát (Softlink)
  Prezentace - Záznam

  Vývoj čidel, rozšíření - Michal Vlk (SmartCon)
  Prezentace - Záznam

  Diskuze
  Záznam

  Druhý blok

  Průmysl 4.0 - Využití IoT při zavádění řízení podniku prostřednictvím Industry 4.0. - Miloslav Rút (BDO IT)
  Prezentace - Záznam

  IoT v oblasti stavebnictví - Rafal Rudnicki (Cybercom)
  Prezentace - Záznam

  IoT v oblasti energetiky - Lubomír Křivánek (E.ON)
  Prezentace - Záznam

  Energetický portál Smart Písek – Jiří Tencar (Smart Písek)
  Prezentace - Záznam

  Internet věcí - kde a jak může pomáhat - Tomáš Ammer (OKsystem)
  Prezentace - Záznam

  Diskuze
  Záznam

  From Space to IoT - Pavol Turčina (GOSPACE)
  Prezentace - Záznam vypouštění balonu - Záznam komentáře

  Třetí blok
  Panelová diskuze
  Záznam

  Čtvrtý blok

  IBM Watson IoT - Petr Leština (IBM)
  Prezentace - Záznam

  Záplava dat. A informace? A co z toho? - Martin Chlupáč (Energocentrum Plus)
  Prezentace - Záznam

  Analytika IoT – inovace obchodních modelů v praxi - Jonáš Svatoň (Teradata)
  Prezentace - Záznam

  Řečník
  Martin Gebauer

  Martin Gebauer je generálním ředitelem od roku 2014, předtím zastával post zástupce generálního ředitele a finančního ředitele. Před příchodem do Českých Radiokomunikací působil na vysokých manažerských pozicích v oblasti financí a asset managementu. Vystudoval stavební fakultu na VUT v Brně, obor ekonomie a řízení a londýnskou City University. Zkušenosti sbíral ve společnostech Ernst & Young (ČR a USA), Aliten Group (Španělsko) a Orco Property Group (ČR a země CEE).

  Miloš Mastník

  Miloš Mastník zastává pozici obchodního ředitele od října 2016. Jeho úkolem je řízení obchodních aktivit, včetně produktového managementu, podpory prodeje a zákaznických řešení, a také vedení marketingu a péče o zákazníky. Má dlouholetou zkušenost z oblasti telekomunikací, kde působí od roku 2000. Začínal ve společnosti Český Telecom, řadu let zastával vedoucí pozice v GTS Czech a GTS Central Europe. Poté dva roky pracoval jako ředitel pro firemní marketing v T-Mobile ČR a poslední dva roky byl ředitelem pro obchod a marketing v ČD-Telematika. Vystudoval VŠE v Praze, kde v současné dob i přednáší a získal titul MBA na University of Pittsburgh.

  Ján Jacina

  Ján Jacina přišel do Českých Radiokomunikací v září 2016. Ve své pozici Business Development Managera pro IoT je zodpovědný za rozvoj aktivit CRA v oblasti internetu věcí. Cílem IoT týmu pod jeho vedením je rozvoj vlastní IoT sítě LoRa, dalších služeb a technologického zázemí pro IoT a obchodní aktivity a podpora zákazníků a partnerů. S internetem věcí má zkušenosti i z předchozího působení ve společnosti Vodafone, v oblasti IT/Telco působí už od roku 1999. Vystudoval obor informačních technologií a managementu na Univerzitě v Žilině a London Business School.

  Jaromír Charvát

  Ing. Jaromír Charvát je výkonným ředitelem společnosti SOFTLINK, s.r.o. Vysokoškolské vzdělání získal na Vojenské akademii v Brně, v oboru elektrotechnika. Od roku 1993 do roku 2002 pracoval jako ředitel telekomunikační společnosti SOFTLINK, kde mimo jiné vedl projekt výstavby datové on-line transakční sítě pro platební terminály společnosti CCS. V letech 1997-2002 vybudoval datovou celorepublikovou síť na protokolu Frame Relay, ATM a IP jako společný projekt SOFTLINK a České Radiokomunikace,a.s. V letech 2002-2007 vedl Telekomunikační divizi Českých radiokomunikací, kde řídil projekt rozvinutí xDSL sítě a vytvoření ADSL služeb pro rezidenční segment. Od roku 2007 opět vede společnost SOFTLINK. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody.

  Val Jelinic

  Val Jelinic is an ardent technology evangelist who has enabled vendors and customers alike to adopt innovative technologies in order to achieve business successes. A background in building fixed and mobile networks worldwide, Val is part of the Semtech team that has succeeded in having LoRaWAN adopted as a global de facto LPWAN standard.

  Michal Vlk

  Po absolvování fakulty Mechatroniky na Technické univerzitě v Liberci a půlrocni stazi na IHI Zittau v Německu nastoupil do spol. T-Mobile jako obchodní zástupce. Postupně se začal seznamovat v praxi s oborem telekomunikací se zaměřením na obchod a převzal vedení akvizičního týmu obchodníků. V T-Mobile vybudoval několik úspěšných obchodních týmů a mimo jiné také stál u spuštění a prodeje prvních M2M (dnešního předchůdce IoT) aplikací v České republice. Od srpna 2016 stojí v čele distribuční společnosti Smart-Con s.r.o., která obchodně zastupuje spol. Conel resp. Advantech B+B Smartworx pro Českou a Slovenskou republiku.

  Jonáš Svatoň

  Jonáš Svatoň vede skupinu data scientistů společnosti Teradata v regionu východní Evropy. Data a datová analytika se více než kdy dříve stávají konkurenční výhodou v mnoha oborech. Jonáš se zaměřuje především na analytické aplikace, jejichž prostřednictvím společnosti transformují svá data do hodnotných informací, pro zajištění této konkurenční výhody.

  Tomáš Ammer

  Ing. Tomáš Ammer (40 let) vystudoval obor informační management na fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze. Profesní kariéru zahájil ve společnosti Oracle, kde 6 let zodpovídal za obchod s technologickým software v segmentu klíčových zákazníků z veřejné správy. V následujících letech působil ve společnostech Microsoft, NESS a GEM System v oblasti obchodního rozvoje. Získal přitom zkušenosti s rozsáhlými a komplexními ICT projekty. Ve společnosti OKsystem vede divize rozvoje obchodu. Jeho úkolem je nejen rozvíjet dlouhodobá partnerství a vztahy s klienty i partnery, ale především hledat nové obchodní příležitosti.o hodnotných informací, pro zajištění této konkurenční výhody.

  David Kesl

  David Kesl je partnerem v oddělení poradenských služeb společnosti EY. Dříve pracoval pro společnost Arthur Andersen. Specializuje se na poradenství v oblasti informačních technologií. David Kesl má zkušenosti v oblastech programového a projektového řízení včetně řízení kvality projektů, analýzy informačních strategií podniku, výběru informačních systémů, implementace informačních systémů, řízení rizik apod. Je absolventem oboru Ekonomika a řízení elektrotechniky a výpočetní techniky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Zároveň je Certifikovaným auditorem informačních systémů (CISA), certifikovaný účetní znalec (FCCA), člen mezinárodní Asociace pro audit a řízení informačních systémů (ISACA) a člen mezinárodní Asociace certifikovaných účetních (ACCA).

  Martin Chlupáč

  Ing. Martin Chlupáč vystudoval umělou inteligenci a více než 10 let se snaží, aby se známe technologie a metody skutečně uplatňovaly v reálném světě.

  Petr Koubský

  Moderátorem konference Czech IoT Summit 2017 je Petr Koubský, bývalý počítačový novinář, dnes ředitel iCollege.cz a vydavatel magazínu 067.

  Pavol Turčina

  Pavol Turčina je zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti GOSPACE s.r.o., venuje sa biznis developmentu spoločnosti. Spoločnosť GOSPACE vznikla ako spinoff Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. V oblasti IoT a senzoriky spoločnosť sa opiera o skúsenosti so space biznisu a technickú kompetenciu v oblasti miniaturizácie, komunikácie a vývoja bezúdržbového hardwaru. Pavol bol jedným z lídrov tímu prvého slovenského satelitu skCUBE a je zakladateľ Slovek AeroSpace Clustetru (SASC), kde ako prezident rozvíja spoluprácu medzi slovenskými technologickými spoločnosťami.

  Rafal Rudnicki

  Rafal Rudnicki is a graduate of Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics. Working in ICT industry from 10 years, gained his professional experience in such companies like Orange, PLAY MNO, Nokia Siemens Networks and Oberthur Technologies. Currently at Cybercom Group is responsible for IoT / M2M domain, business development and partnership relations. In particular, he deals with the design and architecture of business solutions, driving development in the right direction and at an increased pace. Privately passionate about motoring (fast cars and motorcycles) and a lover of new technologies.

  Miloslav Rút

  Miloslav Rút vystudoval v roce 1986 elektrotechnickou fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze. Své pracovní zkušenosti především v oblasti informačních technologií, budování internetu v České republice a rozvoje WEB 3.0 získal ve společnostech Dell Computers a Cisco Systems, kde 12 let pracoval na pozici generální ředitele pro Českou republiku. S problematikou Industry 4.0 se potkal poprvé na pozici výkonného ředitele společnosti Foxconn v Pardubicích a Kutné Hoře. V současnosti pracuje jako ředitel výrobce ECO papírové hygieny Cerepa a.s., kde mimo jiné s využitím IoT infrastruktury implementuje řídící a kontrolní prvky výrobních procesů.

  Lubomír Křivánek

  Lubomír Křivánek je absolventem ČVUT, fakulty strojní se zaměřením na tepelně energetická zařízení. I přes rodinné stigma několika generací techniků, se díky moudrým rozhodnutím rodičů a dílem shod náhod stal také všeobecně vzdělaným člověkem. Ve své, dnes již bohaté kariéře, zastával několik pozic, od začínajícího bilančního technika, přes specialistu obchodu a strategie až po vedoucí pozice ve společnostech zabývajících se licencovanými činnostmi v energetice. Načerpané zkušenosti a technické vzdělání dnes předává převážně mladším kolegům, jejichž nasazení a entuziazmus se snaží vhodně usměrňovat a podporovat. Ač to tak možná nevypadá, zanedlouho oslaví ve společnosti 2 synů a manželky 40. narozeniny. Lubomíra lze charakterizovat krátce a výstižně: “Je skromný a nejlepší“.  Jsme poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, která umožňuje našim zákazníkům kvalitně doručovat mediální obsah.
  Převádíme technologické trendy do inovativních mediálních, telekomunikačních a IT infrastrukturních služeb, které našim zákazníkům přinášejí hodnotu.


  Zjistit víc

  Partneři


  Intel
  Davelict

  Máte dotaz?

  Jméno

  Kontaktní e-mail

  Zpráva


  Nebo nám zavolejte na číslo: +420 774 144 105

  České Radiokomunikace a. s.

  Skokanská 2117/1
  169 00 Praha 6
  www.cra.cz
  CRa